Νάρθηκες

  1. Αρχική
  2. Νάρθηκες
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Biostar Scan

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΑΡΘΗΚΩΝ ΣΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΜε scanner που αν..

CA® Pro φύλλα aligners

To νέο ελαστικό φύλλο CA® Pro της SCHEU-DENTAL είναι μια σημαντική εξέλιξη για τις θεραπε..

CA® Clear Aligner φύλλα

Φύλλα ναρθήκων για την τεχνική Clear Aligner.Με ελάχιστη ανοχή στα πάχη. Σε 3 σκληρότητ..

Ministar 'S' Scan

Αυτόματη λειτουργία με scanner που αναγνωρίζει τα φύλλα Δεν χρειάζεται προθέρμανση της αντίστασ..

Duran® & Duran®+ Σκληρό φύλλο ναρθήκων

Διαφανές σκληρό φύλλο με ενδοτικότητα. Το πλέον δημοφιλές φύλλο για νάρθηκες συγκράτησης (διατήρησης..

Durasoft Σκληρό/Μαλακό φύλλο ναρθήκων

Υπερελαστικό υλικό, πρακτικά άθραυστο. Η μια όψη διαθέτει σκληρό υλικό και η άλλη μαλακό. Για νάρθηκ..

Durasoft seal

Λεπτή μεβράνη που προσκολλάται στην εσωτερική μαλακή πλευρά των ναρθήκων Durasoft και εξασφαλίζει πρ..

Bioplast Μαλακό φύλλο ναρθήκων

Μαλακό φύλλο για νάρθηκες λεύκανσης, προστασίας αθλητών, βρουξισμού, Ορθοδοντικά positioners.Δια..

CA® Buttons διαφανή

Διαφανή πλαστικά buttons που συγκολλώνται στους διαφανείς νάρθηκες και στα δόντια.Συσκευασίες 4 ..

Cyano Veneer

Συγκολλητικό για τοποθέτηση πλαστικών buttons και μεταλλικών εξαρτημάτων πάνω σε νάρθηκες.Είναι ..

Duran A2 & White

Φύλλα Duran σε χρώμα Α2 και λευκό. Προoρίζονται για τις χρήσεις που έχουν τα Duran προσφέροντας ταυτ..

Copyplast® Μαλακό φύλλο ναρθήκων

Ημιδιαφανές μαλακό φύλλο κατάλληλο για νάρθηκες λεύκανσης και διατήρησης αποτελέσματος. Το καταλληλό..

Bioplast Xtreme Αθλητικός Νάρθηκας

Το φύλλο Bioplast Xtreme της Scheu είναι ειδικά σχεδιασμένο για κατασκευή ναρθήκων προστασίας αθλητ..

Copyplast C

Ημιδιαφανές σκληρό φύλλο με ενδοτικότξτα κατάλλξλο για νάρθηκες συγκράτησης.Πάχος 1mmΣε στρο..

Imprelon S

Διαφανές σκηρό φύλλο με ενδοτικότητα.Το ανθεκτικότερο φύλλο για κατασκευή συγκρατητικών ναρθήκων..

Νάρθηκες